برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ناصر احمدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
استان محل خدمت : کردستان / سقز
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

آذر بایجان غربی شهر فرقی ندارد