برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

نادر افشار مبین

نام : نادر افشار مبین
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : کلانتری ۲۶آزادگان
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 11 ماه خدمت
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی زمینی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :