برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

م حسین

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
استان محل خدمت : کردستان / بانه
پادگان محل خدمت : ستاد
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸ ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :