برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میلاد محمدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پرندک
استان درخواستی : کردستان / سقز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ماه اول
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

فوری