برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میلاد قرنجیگ

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
استان محل خدمت : گلستان / تركمن
پادگان محل خدمت : نیروی مقاومت بسیج سپاه
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/10/1
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

لیسانس متاهل رزم آور یکم