برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میلاد سرخه

نام : میلاد سرخه
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
استان محل خدمت : فارس / داراب
پادگان محل خدمت : پاسگاه
استان درخواستی : خوزستان / شوش
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سرباز
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :