برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میلاد رشیدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : دادگستری کل همدان
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بورج۱۰نود هشت
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

دیپلم وظیفه سرباز دادگستری همدان هستم درخواست جابجایی به استان آذربایجان شرقی تبریز مراغه بناب عجبشیر...هستم.ازاستان همدان به آذربایجان شرقی