برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میلاد حسن ابادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
استان محل خدمت : قم / قم
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : مرکزی / اراك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

سرباز مرفوک ۱۱۰ ام استوار دوم معاف از رزم تایم کاری ۸ ۱۶ محل خدمت دورشهر کلانتری ۱۱