برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میلاد بنی تمیم اویطلع

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
استان محل خدمت : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان محل خدمت : مهمانسرا نیرو انتظامی
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :