برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میلاد باسره

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : گروه مخابرات 401 فاوا
استان درخواستی : ایلام / ايلام
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آموزشی دوره کد
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :