برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میلاد امیدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
استان محل خدمت : کردستان / مريوان
پادگان محل خدمت : دره نخی
استان درخواستی : ایلام / ايلام
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/12/1
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :