برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میلاد اسمعیلی خو

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ستاد مرکزی سپاه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 3
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :