برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میلاد ادبی

نام : میلاد ادبی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : قم / قم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 19/ 9/ 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

اراک شهرستان فرمین خدمت میکنم جای خوبیه هم کادر یاشون خوبن هم برای یه اراکی جای مناسبیه