برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میرحسین علیپور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
استان محل خدمت : تهران / پاكدشت
پادگان محل خدمت : پدافند هوایی شهید ستاری گردان پارچین
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 96.1.19
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

با توجه به اینکه تو خدمت از زانوی راست آسیب دیدم و مینیسک پامو عمل کردم برای همین تو اضافم و شرایط نابسامانی زندگی و از کار افتادگی پدر میخوام بقیه خدمتمو اردبیل بیام