برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میثم نعیمی

نام : میثم نعیمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : نهم شکاری شهید عبدالکریمی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور ۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

سرباز فوق لیسانس، محل خدمت پادگان نیرو هوایی ارتش شهر بندرعباس،اعزام 1398/8/4 ،درخواست جابجایی به تهران،