برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میثم محمودی

نام : میثم محمودی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
استان محل خدمت : خوزستان / دزفول
پادگان محل خدمت : چهارم شکاری شهید وحدتی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 4ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :