برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میثم افزا

نام : میثم افزا
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
استان محل خدمت : کردستان / مريوان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : همدان / همدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :