برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میثاق رجبی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : کرمان / سيرجان
پادگان محل خدمت : مرکزآموزش
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سه ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی دریایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :