برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهیار تابان

نام : مهیار تابان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : نیروی ویژه صابرین
استان درخواستی : البرز / كرج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 6/1398
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : گروهبان سوم

توضیحات :

میخواهم به محل زندگیم و محل کارم نزدیک باشم