برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهرشاد مرادی

نام : مهرشاد مرادی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : ایلام /
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : کرمانشاه /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

با سلام به دلیل مشکلات خانوادگی .و روحی و جسمی