برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهرشاد صادقی

نام : مهرشاد صادقی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : حکیمیه.پاسگاه حکمت
استان درخواستی : تهران / فيروزكوه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

متاهل زیر سقف متولد ۷۲