برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهرشاد سانی خانی

نام : مهرشاد سانی خانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
استان محل خدمت : اصفهان / شهرضا
پادگان محل خدمت : گروه 22 توپخانه
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

به علت مشکل مالی