برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهرزاد شهوندی

نام : مهرزاد شهوندی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / چابهار
پادگان محل خدمت : کنارک نیرو دریایی ارتش
استان درخواستی : بوشهر / بوشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۰
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی دریایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :