برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهرداد خلیلی باصری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : پایگاه شهید یاسینی
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1.10.98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :