برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهران یارعلی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
استان محل خدمت : خراسان شمالی / بجنورد
پادگان محل خدمت : تیتکانلو
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 6ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

لطفا در صورت تمایل به جابه جایی از گلستان به خراسان تماس بگیرید