برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهران مافی

نام : مهران مافی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
استان محل خدمت : کردستان / مريوان
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی مریوان
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی 97
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :