برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهران صوفی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
استان محل خدمت : خوزستان / بندر ماهشهر
پادگان محل خدمت : شهید مسکین دوست
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 7
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

پدافند خوزستانم اگه کسی خواست جابجایی تبریز یا ارومیه بزنه بگه ۸ ماه خدمت کردم هر درجه ای ک داشته باشیدعوض دارم