برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهران حوشیاری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
استان محل خدمت : سمنان / سمنان
پادگان محل خدمت : یگان ویژه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

استان تهران یاکرج فرقی نمیکنه