برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهران ایوبی مکری

نام : مهران ایوبی مکری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
استان محل خدمت : تهران / ورامين
پادگان محل خدمت : هوا ناجا
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :