برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهران امیدی

نام : مهران امیدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
استان محل خدمت : /
پادگان محل خدمت : اراک
استان درخواستی : خوزستان / دزفول
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : یک ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

ساکن دزفول هستیم سرباز اراکم تمایل به جابجایی اهواز اندیمشک دزفول دهلران وشهرهای نزدیک دزفول را دارم