برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهران اربابی

نام : مهران اربابی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۳
استان محل خدمت : سمنان / دامغان
پادگان محل خدمت : نیروی انتظامی
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱.۳.۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سلام‌من تازه یگان رفتم دامغان ستاد هستم اگه کسی خواست که بره دامغان من اهل گرگانم با گرگان مازندران فرق نداره جابه جا میشم بومی هرروز خونس لطفا اگه کسی بود تماس بگیره مرخصی ادماش عالین