برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهران ابدالی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : تهران یگان ویژه
استان درخواستی : تهران / رباط كريم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

من پادگان یگان ویژه تهرانم. سراه افسریه. درخواست جابجای با کلانتری ، شهرستان رباط کریم و اطراف وضعیت جسمانی سالم