برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی

نام : مهدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : اردبیل / نمين
پادگان محل خدمت : گورهان نمین
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

سرباز صفر هستم رسته مرزبانی