برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی فیضی

نام : مهدی فیضی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
استان محل خدمت : ایلام / ايلام
پادگان محل خدمت : نیروانتظامی
استان درخواستی : همدان / همدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :