برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی طبرسی

نام : مهدی طبرسی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : 55 توپخانه
استان درخواستی : کردستان / سنندج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :