برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی کریمی شاهیوردی

نام : مهدی کریمی شاهیوردی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
استان محل خدمت : مرکزی / خمين
پادگان محل خدمت : کلانتری قوچ باشی
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹/۱۰/۱۳۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

سلام من سرباز نیرو انتظامی هستم کسی از اصفهان به خمین هست جابجای کنیم