برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی هادی نیای دموچالی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : کلانتری 130نازی آباد
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ماه 1398
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :