برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی مصطفوی

نام : مهدی مصطفوی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ۱۲۸
استان درخواستی : مازندران / بهشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

حوالی بهشهرم باشه عوض میکنم ممنون