برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی مردمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
استان محل خدمت : زنجان / زنجان
پادگان محل خدمت : راه اهن
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۳۹۷/۷/۱۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

ب علت مشکلات