برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی محمدی علی آبادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
استان محل خدمت : مازندران / بابلسر
پادگان محل خدمت : شهید ظرافتی بابلسر
استان درخواستی : مرکزی / اراك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۲ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

فعلاً دوره کد برق رو افتادم بابلسر اعزامی ۱/۱۰/۹۸ هستم خواستار پدافند اراک یا خنداب پیامک بدید