برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی قاسمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : یگان تکاوری لار
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۷
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

بدلیل مریض بودن‌ پدرم وتهت پوشش بودن بهزیستی میخوام جابجا شم.