برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی فلاح

نام : مهدی فلاح
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
استان محل خدمت : کهکیلویه و بویراحمد / ياسوج
پادگان محل خدمت : فرماندهی
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :