برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی علی محمدی

نام : مهدی علی محمدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
استان محل خدمت : ایلام / ايلام
پادگان محل خدمت : انتظامی
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398/8/19
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سر فاز یگان ویژه در ستاد فرماندی مأمور استخدام گزینشم ساعت اداری هستم بعدش ازادی اینستا گرامم mqhdi_ali_mohammadiii