برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی طباطبایی

نام : مهدی طباطبایی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
استان محل خدمت : خوزستان / دزفول
پادگان محل خدمت : وحدتی دزفول
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اعزامی برج 1/10/98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

توافقی. در صورت جابه جایی شیرینی داده میشود