برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی شاهی

نام : مهدی شاهی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : میدان راه آهن
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت 99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

جای خیلی خوبیه، سرباز بازرسی هستم، زیر کولر هستم تا ساعت ۴ هستش، برای بومیای این منطقه واقعا خوبه به دلیل دوری راه فقط جابجایی میخام