برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی سیف الهی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : قصرشیرین
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

اردبیل یا تبریز