برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی سلیم پور

نام : مهدی سلیم پور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : حسین آباد
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ماه 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

سرباز نیروی انتظامی سنندج هستم و در خواست جابه جای با آذربایجان غربی یا خود استان کردستان ولی شهرستان بانه دارم و در ضمن سرباز صفر هستم