برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی سلیمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
استان محل خدمت : سمنان / سمنان
پادگان محل خدمت : شاهرود
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :

این پادگان هم نزدیک مشهد و سبزوار و ایناس هم سمنان جو قتای و ...