برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی سلگی

نام : مهدی سلگی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
استان محل خدمت : لرستان / خرم آباد
پادگان محل خدمت : فرودگاه
استان درخواستی : البرز / كرج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :