برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی رحمتی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زابل
پادگان محل خدمت : یگان تکاوری ۱۲۵
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :